D-vitamiinin puute ja masennus

D-vitamiinin puutos on liitetty myös alentuneeseen mielialaan. D-vitamiinin puutetta ja tästä aiheutuvia seurauksia on usein ylenkatsottu, mutta viimeisimmät tutkimustulokset antavat aihetta uudelleentulkinnoille.

Tutkimustuloksia

Viimeisen sadan vuoden aikana masennus on yleistynyt ja samaan aikaan on havaittu merkittävää laskua D-vitamiinitasoissa. Vaikeaa masennusta sairastavilla havaitaan usein myös D-vitamiinin puutos. D-vitamiinin vaikutusta sekä masennukseen että kaamosmasennukseen tutkitaan, mutta lisätutkimuksia tarvitaan vielä luotettavien tuloksien saavuttamiseksi.

Hollantilaistutkimuksessa ikääntyneiden alhaisella D-vitamiinitasolla ja masennuksen vaikea-asteisuudella havaittiin selkeä yhteys.Viime aikoina on julkistettu lukuisia tutkimuksia, joiden tulosten mukaan on olemassa selkeä tilastollinen yhteys mielenterveysongelmien ja d-vitamiini – & omega 3-vajeiden välillä.

Tukimustulokset Kansisin osavaltiosta osoittavat, että kolmasosalla amerikkalaisista psykiatrisista potilaista on tarpeeksi riittävä d-vitamiinipitoisuus veressään. D-vitamiini puutostila on suhteellisen yleisiä myös Suomessa, joskin äärimmäisen matalat d-vitamiinipitoisuudet veressä ovat erittäin harvinaisia.

Voiko alhainen d-vitaminitaso edesauttaa masennukseen sairastumista?

The British Journal of Psychiatryssä (2019) julkaistun meta-analyysin tutkimustulokset tukevat myös väitettä siitä, että masennusta sairastavilla henkilöillä oli myös matala d-vitamiinitaso. Tutkimustulokset osoittivat tilastollisen kausaation myös toisin päin, eli henkilöillä, joilla oli matala d-vitamiinitaso, oli suurempi riski sairastua masennukseen.

Mikä aiheuttaa d-vitamiinivajetta?

➡️ Auringonvalon puute

➡️ Kalaöljyn puute

➡️ Tummempi ihon väripigmentti

➡️ Ylipaino

➡️ Korkeampi ikä

Lue myös: