melatoniini-kaava

Melatoniini: Vaikutukset, hyödyt ja haitat

Lähde: Pixabay

Melatoniini on ihmisen elimistössä luonnostaan esiintyvä ”yöhormoni”, jota erittyy aivojen käpyrauhasessa. Melatoniini tunnetaan erityisesti unen saantia ja sen laatua parantavana ravintolisänä ja luontaistuotteena, mutta sillä on näiden lisäksi myös muita terveyshyötyjä.

Tämän artikkelin luettua tiedät kaiken tarpeellisen tiedon mitä sinun tulee tietää melatoniinista ja sen vaikutuksista.

Mitä on melatoniini?

Melatoniini on väliaivojen käpyrauhasen (käpylisäkkeen) tuottama “unihormoni”, joka esiintyy elimistössämme täysin luontaisesti. Melatoniinia erittyy aivoissamme vaikuttaen uneen sekä nukahtamiseen myönteisellä tavalla. Sen tarkoitus on auttaa säätelemään vuorokausirytmiä edistäen kykyämme nukahtamaan pimeän tullen.

Melatoniinin kemiallinen kaava

Melatoniinin määrä on elimistössämme huipusaan yöllä kello kahden ja neljän välillä, ja sen eritys hiipuu aamua kohti aikaisin aamulla avustaen heräämistä. Melatoniinilla on näin vuorokausirytmiä edesauttava vaikutus, ja sen vuoksi melatoniinia käytetään lisäravinteena erityisesti aikaeroväsymyksen tilapäisenä hoitona. 

Melatoniinin eritys vähenee luonnollisesti ihmisen vanhetessa. Eri ihmisillä voi kuitenkin olla suuriakin luontaisia eroja melatoniinituotannossa. Melatoniinin eritys vähenee ja jopa estyy kirkkaan ja luontaisen valon vaikutuksesta, minkä vuoksi iltaisin on suositeltavaa kontrolloida ympäristön valoisuutta mikäli halutaan optimoida melatoniinin luontaista eritystä ja näin ollen edesauttaa säännöllistä vuorokausirytmiä ja nukahtamista.

Melatoniinin vaikutukset elimistössä

Melatoniinivalmisteita on myynnissä sekä lyhyt- että pitkävaikutteisessa muodossa. Molemmat eri valmistetyypit sisältävät melatoniinia, mutta ne vaikuttavat elimistössä hieman eri tavoin, ja niitä käytetään hieman eri ongelmien hoitoon.

Lyhytvaikutteinen melatoniini on saatavilla ilman reseptiä. Lyhytvaikutteinen melatoniini vaikuttaa ennen nukahtamista sekä vielä muutaman tunnin nukahtamisen jälkeen. Se on soveltuvainen lähinnä nukahtamisvaikeuksien sekä aikaeroväsymyksen hoitoon.

Pitkävaikutteinen melatoniini on Suomessa saatavilla ainoastaan lääkärin määräämällä reseptillä. Pitkävaikutteisessa valmisteessa melatoniinia vapautuu kehoon huomattavasti hitaammin ja tästä johtuen veren melatoniinipitoisuus pysyy pidempään tasaisena. Pitkävaikutteinen melatoniini jäljittelee kehon omaa melatoniinituotantoa, minkä vuoksi se sopii erityisesti palauttamaan uni-valverytmiä sekä parantamaan syvän unen laatua.

Melatoniinin käyttö

Melatoniinivalmisteet otetaan usein iltaisin ennen nukkumaanmenoa 1 – 6 mikrogramman kerta-annoksena. Tutkimuksissa on havaittu ettei yli 6 mg annoksilla ole saatavissa lisähyötyjä, mutta lukuisat empiiriset käyttäjäkokemukset ovat kuitenkin eri mieltä.

Melatoniinin tehoon liittyy olennaisesti sen imeytyminen, jossa voi olla yksilökohtaisia eroja paljon. Melatoniinia ei välttämättä suositella nauttivan ruoan kanssa tai heti sen jälkeen, sillä ruoka voi heikentää melatoniinin imeytymistä. Melatoniinilisä kannattaa nauttia noin 1-2 tuntia syömisen jälkeen. Melatoniinivalmisteiden tehokkuuden takaamiseksi suositellaan sitä nauttivan säännöllisesti samaan aikaan.

Melatoniinin vaikutus alkaa yleensä noin tunnin kuluttua valmisteen nauttimisesta. Säännöllisellä käytöllä valmiste aikaistaa nukkumaanmenoa. Melatoniinin ei ole todettu aiheuttavan riippuvuutta, toleranssia tai muita haittavaikutuksia perinteisten unilääkkeiden tapaan.

Melatoniini on hormoni, ja täten tahdittaa muiden hormonien eritystä. Melatoniini kannattaa nauttia joko suun kautta otettuna (lyhytaikainen käyttö) tai ihovoiteen muodossa.

Kokeile Melatoniinia nyt puoleen hintaan

Muut melatoniini vaikutukset

Melatoniinin ollessa elimistön luontainen hormoni, on sillä myös muita unensaantiin liittymättömiä vaikutuksia. Tutkimuksissa on havaittu melatoniinin tehostavan laajasti kehon immuunijärjestelmää sekä yleistä hyvinvointia.

Melatoniinilla on myös todettu olevan ehkäisevä vaikutus tulehdustilojen sekä eri syöpien osalta (Campos Costa ym. 2013, Polimeni ym. 2014).

Melatoniinin on havaittu toisinaan myös aiheuttavan joitakin haittavaikutuksia, vaikkakin oireilut ovat hyvin tapauskohtaisia. Havaittuja haittavaikutuksia ovat päiväväsymys, päänsärky, huimaus, lyhytaikainen masentuneisuus, ärtyneisyys sekä vatsakrampit. Melatoniinia ei tule käyttää raskauden aikana, imetyksen aikaista melatoniinin käyttöä taas ei ole tutkittu.

Tulee huomioida, että masennusta sairastavilla henkilöillä masennuksen oireet voivat lisääntyä melatoniinin nauttimisen seurauksena. Myös autolla ajoa tai raskaiden koneiden käyttöä tulisi välttää noin 4-5 tuntia melatoniinin nauttimisen jälkeen. Verenpainelääkkeitä käyttävien tulee huomioida, että melatoniini saattaa joidenkin tapauksissa nostaa verenpainetta, sekä diabeetikoilla veren sokerin määrää.

Melatoniinin annostus


Melatoniinin annostus on erittäin tärkeässä roolissa melatoniinin oikean käytön suhteen. Suosittelemme aina konsultoimaan lääkäriä, apteekkaria tai muuta alan ammattilaista. Melatoniinia kuitenkin voidaan käyttää 0,1mg – 5mg annoksena huomioiden melatoniinin ominaisuudet.

Lyhytaikaisen melatoniinin annos tulee ottaa noin tunti ennen tavoiteltua nukahtamisajankohtaa. Pidempiaikaisia melatoniinivalmisteita tulisi ottaa noin 2-3 tuntia ennen tavoiteltua nukahtamisajankohtaa.

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi melatoniinia tyypillisesti suositellaan nautittavan säännöllisesti samaan aikaan vuorokaudesta. Tavoiteltavaa myös on, että unirytmi pidetään mahdollisimman samankaltaisena maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Melatoniini lapselle

Melatoniinin käyttö lapsilla on ollut yleistyvä trendi viime vuosien aikana. Melatoniinia on käytetty lapsilla pääsääntöisesti vuorokausi- ja unirytmin ongelmien sekä muiden uniongelmien hoidossa.

Melatoniinilla on havaittu olevan runsaasti apua lasten uniongelmien kanssa. Kuitenkin on erittäin tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta lasten kohdalla. Melatoniinin käyttöä ei suositella kenenkään kohdalla pitkäaikaiseen käyttöön.

Ennen melatoniinin ostamista lapsellesi, lähesty aina lääkäriä tai terveydenhoitajaa ensimmäisenä kysyäksesi ammattilaisen näkemystä melatoniinista ja soveltuuko se lapsellesi.

Pitkävaikutteinen melatoniini

Pitkävaikutteinen melatoniini on hitaasti vapautuva melatoniinivalmiste, joka pyrkii toiminnallaan toimimaan kehon luontaisen hormonierityksen tavoin. Pitkävaikutteinen melatoniini sopii erityisen hyvin iäkkäämmille henkilöille, joilla kehon oma melatoniinin tuotanto on asteittain heikentynyt vuosien varrella.

Tyypillisesti pitkävaikutteisen melatoniinin vaikutusaika alkaa 1-3 tunnin päästä valmisteen nauttimisesta. 

Huomioitavaa kuitenkin on, ettei pitkävaikutteista melatoniinia suositella käytettäväksi alle 55-vuotiailla, sillä pitkävaikutteista melatoniinia on tutkittu lähinnä ikääntyneiden ihmisten kohdalla.

Melatoniini ja alkoholi

Melatoniini ja alkoholi eivät sovi yhteen. Tutkimusten mukaan melatoniinin käyttö alkoholin kanssa voi aiheuttaa sekavaa käyttäytymistä, sillä alkoholi voi muokata melatoniinin vaikutuksia paljon. Huomioitavaa on, että melatoninia ei myöskään suositella käyettäväksi muidenkaan lääkkeiden tai aivoihin vaikuttavien valmisteiden kanssa.

Melatoniinin sivuvaikutukset ja haitat

Tutkimusten mukaan melatoniinilla ei ole havaittu haittavaikutuksia. Melatoniinin käyttäjillä ei ole havaittu vierotusoireita, riippuvuutta eikä aamutokkuraisuutta. Tehdyissä tutkimuksissa niin lumelääkkeillä kuin melatoniinia sisältäneillä valmisteilla vaikutukset ovat samanlaisia. 

Tästä huolimatta, yleisissä melatoniinivalmisteissa ja niiden ohjeissa mainitaan mahdollisia harvinaisia haittavaikutuksia, joita melatoniinivalmisteiden kohdalla voi olla rintakipu (enintään 1 henkilöllä 100).

Tätä harvinaisempia haittavaikutuksia (enintään 1 henkilöllä 1000:sta) saattaa esiintyä mm. tajuttomuutta, rasitusrintakipua, masennusta, huimausta tai valkosolujen määrän vähenemistä.

Muistutamme, ettemme ole ammattilaisia tai lääketieteellisesti päteviä ohjeistamaan melatoniinin käytössä. Konsultoi siis aina ensin lääkäriäsi tai muuta terveysviranomaista ennen melatoniinin käyttämistä. 

Melatoninin yliannostus

Melatoniinin yliannostus voi aiheuttaa pitkäaikaista väsymystä, ahdistusta, verenpaineen laskua ja huonovointisuutta. Melatoniinin yliannostuksella voi olla myös kouristuksia, rytmihäiriöitä ja hengityslamaa aiheuttavia vaikutuksia.

Melatoniini puhdistuu ja poistuu elimistöstä noin 12-13 tunnin kuluessa melatoniinivalmisteen nauttimisajankohdasta. Melatoniinin yliannostuksen kohdatessa suosittelemme aina ottamaan yhteyttä lääkäriin. 

Melatoniinivahvuudet ja valmisteet

Melatoniinivalmisteita on saatavilla useilla eri melatoniinivahvuuksilla. Melatoniinivalmisteita voit ostaa luontaistuotekaupoista sekä apteekeista sekä reseptillä että ilman reseptiä.

Miedompia 1-2 mikrogramman melatoniinivalmisteita voi ostaa ilman reseptiä, ja tätä vahvemmat melatoniinituotteet vaativat lääkärin reseptin.

Kaikkein edullisimmin saat melatoniinivalmisteet tilaamalla ne suoraan netistä.

Kokeile Melatoniinia nyt puoleen hintaan

Usein kysytyt kysymykset melatoniiniin liittyen

Lihottaako melatoniini?

Melatoniinin lihottavista vaikutuksista herää aika ajoin kysymyksiä. 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan melatoniinin ei havaittu lihottavan koehenkilöitä. Itse asiassa, melatoniinin havaittiin kiihdyttävän elimistön metaboliaa ja näin kykyämme hallita ja pudottaa painoa. 

Tutkimuksessa havaittiin melatoniinilla olleen muitakin positiivisia vaikutuksia uniongelmien ratkomisen lisäksi. Tutkimukseen osallistujista melatoniinin nauttijat kykenivät tiputtamaan painoaan 7% enemmän suhteessa verrokkiryhmään.

Mikä on melatoniinin vaikutusaika?

Melatoniinin vaikutusaika riippuu nautittavan melatoniinivalmisteen muodosta. Markkinoilla on saatavilla sekä lyhyt- että pitkävaikutteisia melatoniineja. Lyhytaikaiset melatoniinit vaikuttavat noin tunti melatoniinivalmisteen nauttimisesta.

Pitkäaikaisemmat melatoniinivalmisteet vaikuttavat elimistössä puolestaan 1-3 tuntia melatoniinin nauttimisesta alkaen.

Aiheuttaako melatoniini hikoilua?

Melatoniinilla on havaittu hikoilua aiheuttavia sivuvaikutuksia. Hikoilu melatoniini sivuvaikutuksena on kuitenkin harvinainen, mutta toisinaan esiintyvä. Suosittelemme aina kysymään melatoniinin käytöstä lääkäriltä ennen sen käyttämistä.

Melatoniini ja raskaus – Saako melatoniinia käyttää raskaana ollessaan?

Melatoniinia ei suositella raskaana oleville tai imettäville naisille! Moni nainen on tottunut käyttämään melatoniinia aika ajoin uniongelmien ratkaisemisessa.

Tästä huolimatta melatoniinia ei missään tapauksessa suositella käytettävän raskaana ollessa. Mikäli kohtaat unettomuutta tai uniongelmia raskausaikana, keskustele aina ensin lääkärin kanssa tai neuvolassa ongelmistasi ennen melatoniinin käyttämistä.

Melatoniini kokemuksia

Lukuisat ihmiset ovat käyttäneet melatoniinia onnistuneesti erilaisten väliaikaisten uniongelmien hoidossa. Mikäli olet perusterve etkä käytä minkäänlaisia lääkkeitä suosittelemme lääkärin kanssa keskustelua uniongelmien hoidon suhteen.

Kommenttiosiossa voit jakaa omat kokemuksesi melatoniinin käytöstä ja siitä millaisia hyötyjä olet saanut esimerkiksi melatoniinin käytöstä aikaeroväsymyksen hoitamisessa.

Kokeile Melatoniinia nyt puoleen hintaan

Leave a Comment

VitaePro nyt -50% hintaan!

TV:stä tuttu koko kansan tuntema VitaePro on nyt saatavilla upeaan -50% hintaan.

Tarjous on voimassa vain uusille asiakkaille enää rajoitetun ajan. Tarjouksen voimassaoloaika voi päättyä minä hetkenä tahansa. Tarkasta tarjouksen voimassaolo alla olevasta painikkeesta.

Ei sitoutumista